tomoko hashimoto


TOP  BIOGRAPHY & WORKS  TEXT  CONTACT  LINK


 


Quintet V : Five-Star Artists

Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art, Tokyo
Jan. 14 - Feb 19, 2017


Curator: Masaru Igarashi
Exhibiting artists: Natsumi Kawashiro, Kayoko Kimura, Tomoko Hashimoto, Yukiko Hori, Miyuki Yokomizo

 
b
 
Installation view

1

2

3

4

oshi1
b
Illusion for Tomorrow - Mirabilis
2016 Oil, chalk ground, cotton cloth on panel
1455 × 1455 mm

oshi2
b
Illusion for Tomorrow - Mirabilis
2016 Oil, chalk ground, cotton cloth on panel
1455 × 1455 mm

oshi3
b
Illusion for Tomorrow - Mirabilis
2016 Oil, chalk ground, cotton cloth on panel
970 × 1455 mm

sora
b
Illusion for Tomorrow - Sky, January
2016 Oil, chalk ground, cotton cloth on panel
803 × 1000 mm5

edogawa2
b
Illusion for Tomorrow - Edogawa River
2016 Oil, absorbent ground, cotton cloth on panel
1120 × 1455 mm

edogawa3
b
Illusion for Tomorrow - Edogawa River
2016 Oil, absorbent ground, cotton cloth on panel
1120 × 1455 mm

edogawa1
b
Illusion for Tomorrow - Edogawa River
2016 Oil, absorbent ground, cotton cloth on panel
1120 × 1455 mm6

7tsubaki2
b
The Clear Earth - Camellia
2012 Oil, chalk ground, cotton cloth on panel
318 × 410 mm

tsubaki1
b
Camellia in Red
2006 Oil, chalk ground, cotton cloth on panel
1940 × 1940 mm

  a
TEXT : Masaru Igarashi
  Tomoko hashimoto
  Masahiro Okada
 
RETURN